Závěrečné práce

Bydlení Vršovická

Šefránek Michal

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Ze severu klid Botiče a Grébovky, z jihu ruch ulice a železnice. V širším centru Prahy, na léta přehlíženém pozemku, navrhuji dekonstruovaný městský blok jako reakci na současnou bytovou krizi. Nedostatek bytů, vysoké ceny nájmů a neregulovaný trh s nemovitostmi. Komplex a dispozice bytů jsou světlé, vzdušné, variabilní a inkluzivní pro všechny vrstvy společnosti. Nežije se však jen v bytech, a proto vytvářím mozaiku prostorů s různými charaktery. Na odvěkou výzvu "jak udělat nároží" reaguji jednoduchým způsobem. Nijak. Nároží patří lidem a stromům. Nároží jsou ohniskem komunity, kde se odehrává život. Svým návrhem tak přidávám městu současnou vrstvu, jejíž architektura vychází z kontextu okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.