Zprávy

Ateliér Valouch zůstává na FA

Štěpán Valouch, který vedl v minulém semestru hostující ateliér na Ústavu navrhování II, uspěl ve výběrovém řízení. Jeho ateliér se od nového akademického roku zařadil mezi stálé ateliéry na FA ČVUT.

„Zajímá mně těsný kontakt s historií, památkami, ale i konfrontace s modernistickou architekturou a urbanismem. Kultivace nehotového, zraněného prostředí, jeho oživení a změna. Odpověď na témata nemám, spolu se studenty je chci hledat,“ vysvětluje svojí motivaci pro výuku na fakultě Štěpán Valouch. 

Semestr v ateliéru Valouch začíná souborem koncepčních úvah, které zdánlivě nemusí souviset se zadáním. Cílem je, aby student byl konfrontován se širším kontextem a pokud možno tématu v omezeném čase porozuměl do hloubky. Jistá dezorientace na začátku nemusí být podle Valoucha na škodu, a během semestru může vést k objevování vlastního názoru.  

Společně s Janem Stibralem, odborným asistentem v ateliéru, se plánují zaměřit na aktuální témata, která mají dopad na tvář města nebo krajiny. Inspiraci budou nacházet na okrajích a rozhraní, která nabízí svobodnější přístup k prostředí a méně očekávaná řešení.  

V nadcházejícím semestru zadávají proluku v Jindřišské ulici. Tématem bude setkání současného stavění s historií v samotném středu Prahy, hledání stavebního programu a návrh soudobé architektury. Výsledky minulého semestru, kdy se zabývali se fenoménem Holešovické tržnice, představí v publikaci Střechy nebe nekradou (ČVUT, 2020). 

V červnu 2020 byl Štěpán Valouch spolu s Jiřím Opočenským (o-va) nominován mezi pěti finalisty ceny Architekt roku 2020. „Jsme rádi, že máme v týmu oceňovaného praktika, a že Štěpán Valouch, i přes vytížení své kanceláře, část svého času a energie investuje do výuky na fakultě,“  dodává vedoucí Ústavu navrhování II Dalibor Hlaváček. 

Ing. arch. Štěpán Valouch je absolventem Fakulty architektury ČVUT v ateliéru Aleny Šrámkové. Spolu s Jiřím Opočenským založil architektonickou kancelář o-va. Studio vyhrálo řadu vyzvaných i veřejných soutěží. K deseti letům existence kanceláře vydali knihu "ov-a 2007-2017". V roli pedagoga není na FA ČVUT nováčkem, v akademickém roce 2012/2013 zde vedl ateliér prvního ročníku. 

Ing. arch. Jan Stibral diplomoval u Jiřího Suchomela na FUA TU v Liberci (2018), kde stál za koncepcí a produkcí výroční publikace FUA 20 a ročenky FUA 04: Zpráva ze Severu. V roce 2014 se podílel (Kolmo.eu) na československé expozici „2x100 mil.m2“ na 14. bienále v Benátkách. Vede vlastní studio Avocado Fresh. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.