Výstava ateliérových prací

Skupá - obnova venkovské usedlosti

Bc. Emílie Spurná, Bc. Vojtěch Suchan

Anotace

Dům se nachází v obci Skupá na Rakovnicku, v severovýchodním rohu návsi, na parcele 35/1. V přední části je roubený, dále k němu náleží roubená sýpka a dva zděné chlívky. Cílem bylo navrhnout úpravy, které by umožnily obývání domu rodině majitelky, tj. dvěma dospělým a dvěma dětem. Pro rozšíření obytných prostor využíváme i přistavěný chlév, ve kterém jsou umístěné ložnice v obou výškových úrovních. Zbylé prostory jsou umístěné v přízemí domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler