Zprávy

Prolistujte si sborník soutěžní přehlídky Druhá kůže 2019–2020

Letošní ročník soutěžní přehlídky bakalářských ateliérových projektů bytových staveb (ATBS) shrnuje sborník Druhá kůže 2019–2020. Představuje všechny zúčastněné studentské projekty a spolu s výsledky v něm poskytuje podrobné informace o osmém ročníku soutěžní přehlídky, kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze vždy po skončení zimního semestru.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže je každoroční přehlídkou studentských projektů vypracovaných v rámci předmětu ateliér Bytová stavba (ATBS), který je vyučován především ve 2. ročníku bakalářského studia programu Architektura a urbanismus. Jedná se o projektovou soutěžní přehlídkou pořádanou Fakultou architektury ČVUT. V tomto roce se uskutečnil již její osmý ročník. Jejím cílem je představení rozdílných přístupů navrhování staveb pro bydlení, podpora talentovaných studentů formou účasti na výstavě a finančních odměn pro oceněné projekty, reflexe ateliérové výuky a diskuze o metodice výuky navrhování staveb na Fakultě architektury ČVUT.

Soutěžní projekty do soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů, a to maximálně tři projekty z jednoho ateliéru. Studenti odevzdají projekty vytištěné pro výstavu, včetně modelu a zároveň elektronicky pro prezentaci a přípravu sborníku. Práce jsou vystaveny dva týdny v přízemí fakulty.

Přibližně v polovině trvání výstavy se koná zasedání poroty, která z vystavených projektů ocení obvykle tři nejkvalitnější. Porota je složená ze tří externích nezávislých členů (architektů) a dvou závislých členů (vylosovaných zástupců vedoucích ateliérů a ZANů, jejichž studenti se přehlídky nezúčastňují). Vyhlášení výsledků a předání cen (v celkové výši 10.000,- Kč) probíhá v den zasedání poroty v podvečerních hodinách na slavnostní vernisáži výstavy. Po skončení výstavy soutěžní přehlídky je zpracován její sborník.

Vyhlášení 9. ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže je plánováno před koncem letošního roku a bude zveřejněno na webových stránkách fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.