S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Zprávy

Prolistujte si sborník soutěžní přehlídky Druhá kůže 2019-2020

Letošní ročník soutěžní přehlídky bakalářských ateliérových projektů bytových staveb (ATBS) shrnuje sborník Druhá kůže 2019-2020. Představuje všechny zúčastněné studentské projekty a spolu s výsledky v něm naleznete podrobné informace o osmém ročníku soutěžní přehlídky, kterou pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze vždy po skončení zimního semestru.

Soutěžní přehlídka Druhá kůže – každoroční přehlídka studentských projektů vypracovaných v rámci předmětu Ateliér Bytová stavba (ATBS), který je vyučován především ve 2. ročníku bakalářského studia oboru Architektura a urbanismus, je projektovou soutěžní přehlídkou pořádanou Fakultou architektury ČVUT. V tomto roce se uskutečnil již její osmý ročník. Cílem přehlídky je představení rozdílných přístupů navrhování staveb pro bydlení, podpora talentovaných studentů formou účasti na výstavě a finančních odměn pro oceněné projekty, reflexe ateliérové výuky a diskuze o metodice výuky navrhování staveb na Fakultě architektury ČVUT.

Soutěžní projekty do soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů, a to maximálně tři projekty z jednoho ateliéru. Studenti odevzdají projekty vytištěné pro výstavu, včetně modelu a zároveň elektronicky pro prezentaci a přípravu sborníku. Soutěžní projekty jsou vystaveny cca 2 týdny v přízemí fakulty.

Přibližně v polovině trvání výstavy se koná zasedání poroty, která z vystavených projektů ocení obvykle tři nejkvalitnější. Porota je složená ze tří externích nezávislých členů (architektů) a dvou závislých členů (vylosovaných zástupců vedoucích ateliérů a ZANů, jejichž studenti se přehlídky nezúčastňují). Vyhlášení výsledků a předání cen (v celkové výši 10.000,- Kč) probíhá v den zasedání poroty v podvečerních hodinách na slavnostní vernisáži výstavy. Po skončení výstavy soutěžní přehlídky je zpracován její sborník.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.