Výstava ateliérových prací

Parametrický

Dariia Bodnaryuk

Anotace

Prázdná oblast se změnila na multifunkční oblast s budovami pro různé účely. Budova bytového fondu je vyhrazena. První patro je zcela věnováno obchodům a malým podnikům. První kancelář obsahuje kongresové sály v přízemí a typické kancelářské prostory v ostatních patrech. V přízemí druhé kanceláře se nachází kavárna pro hosty a zaměstnance komplexu. V budově knihovny jsou umístěny nejrůznější dílny a laboratoře, posluchárny, samostatný administrativní blok v přízemí. Beztížný a transparentní vzhled budov je vyrovnán parametrickými panely. Poskytují ochranu před sluncem a vytvářejí atraktivní hru stínu a světla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík