Zprávy

Vasilija Abramovič obdržela Cenu Stanislava Hanzla

České vysoké učení technické v Praze udělilo u příležitosti Mezinárodního dne studentstva svým nejlepším studentům Cenu Stanislava Hanzla. Jednou z oceněných je také Vasilija Abramovič, která cenu získala za vynikající výsledky ve studiu a za vědeckou, odbornou a další významnou činnost.
Vasilija Abramovic together with her colleagues Ruairi Glynn & Bas Overvelde presenting installation The Edge of Chaos | © https://vimeo.com/273643661

V souladu s odkazem emeritního rektora profesora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. 

Vasilija Abramovič byla nominována za práci na své dizertační práci, kterou vypracovala v Ústavu modelového projektování pod vedením Henriho Achtena a zároveň  v úzké spolupráci s laboratoří interaktivní architektury mezinárodně uznávané Bartlett School of Architecture na University College London. Vytvořila instalaci s názvem The Edge of Chaos pro mezinárodní putovní výstavu Capitaine Futur. Interaktivní instalaci Abramovičové tak zhlédly tisíce návštěvníků v několika evropských destinacích a z mezinárodního hlediska si získala si ocenění výjimečnosti a kvality. 

Nadační fond Stanislava Hanzla byl založen v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT v Praze po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla, CSc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996. Finanční prostředky získává fond ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů – absolventů fakult ČVUT v Praze. „Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze,“ dodává doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc., emeritní rektor ČVUT a předseda správní rady nadačního fondu.

Kromě Vasilije Abramovič v letošním roce získalo ocenění dalších osm studentů Českého vysokého učení technického v Praze: Bc. Jakub Veselý z Fakulty stavební, Bc. Štěpán Kyjovský z Fakulty strojní, Kamila Babayeva z Fakulty elektrotechnické, Ing. Tomáš Kořínek z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské,  Ing. Petr Koudelka z Fakulty dopravní, Bc. Tereza Kislingerová z Fakulty biomedicínského inženýrství, Ing. Karel Hynek z Fakulty informačních technologií a Bc. Markéta Grbavčicová z Masarykova ústavu vyšších studií.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.