Zprávy

Jak napsat disertační práci v oboru architektura?

Vychází e-publikace o tom, jak napsat disertační práci v oboru architektura. Její autor, prof. Matúš Dulla v ní shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení. Živým jazykem a množstvím příkladů se podrobně zabývá vlastním psaním, obhajobou i publikováním výsledků disertační práce v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech.

"Snažil jsem se vyhnout návodu, který by byl jen suchým výkladem poslední citační normy nebo jiných povinností. Někde jsem zamíchal do textu i humorné výroky, například tzv. Murphyho zákony. Ty jsou však často tak výstižné, že je můžete klidně brát vážně," píše v předmluvě prof. Matúš Dulla.

Autor vysvětluje, že i architektura má místo ve vědě a připomíná, že mezi vědou a uměním není až tak hluboká propast. Doktorandům doporučuje téma své disertační práce zúžit a řešit problém do hloubky. Zjišťovat a vědět, co vědí jiní, ale nezapomínat, že moudrosti jiných nelze krást. Uvádět důkladně autorství citovaných myšlenek. V knize dále radí, jak koncipovat a psát rozsáhlejší texty. Přidává také pravopisné pokyny a praktické rady, kde a jak nerušeně psát nebo jak naložit s prokrastinací. Připomíná, že předstupněm vědeckého publikování může být vědecko-popularizační psaní. Jako pravidelný člen zkušebních komisí upozorňuje na to, co by adepti mohli zlepšit při obhajování svého disertačního díla. Na konci každé kapitoly nabízí dobré rady a v nich ty nejpodstatnější myšlenky.

"Je na vás, co si z těchto zkušeností vyberete, z čeho se poučíte a čemu tak či tak propadnete," vzkazuje autor v závěru knihy všem, kdo disertační práci píší nebo se na ni chystají.

 

Jak napsat disertaci v oboru architektura
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, Dr.Sc.

Vydání knihy bylo podpořeno vnitřní soutěží FA ČVUT, IP RPMT 2020.
Vydalo České vysoké učení technické v Praze, zpracovala Fakulta architektury ČVUT 2020
ISBN: 978-80-01-06790-1

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.