Výstava ateliérových prací

Základní škola Jana Vodňanského

Bc. Michael Hovorka

Anotace

Mezi řekou a ulicí Jankovcovou rozkládá se zapomenutý prostor, který v historii nikdy nenaplnil svůj cíl. Blok (ne)zastavěný rozdrobenou průmyslovou zástavbou byl městskou částí vybrán jako ideální lokalita pro zastavění, a to i včetně nové základní školy. Návrh svou urbanistickou koncepcí navazuje na nedokončené a chaotické Holešovice, avšak přináší i řešení, která jsou v této lokalitě spíše výjimkou. Prostor je vymezený třemi věžemi a školou, mezi nimiž je navržený veřejnosti přístupný vnitroblok s mateřskou školou. V jižní části navíc navazuje menší náměstí, které v této lokalitě chybí. K němu přiléhající základní škola je rozdělena do dvou hmot na nižší a vyšší stupeň se společnými prostory v nejnižších patrech. Obě části jsou propojeny atriem a společným dvorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho