Zprávy

Nestihli jste Koledu vedení FA online? Podívejte se na její záznam

Pandemie koronaviru a protiepidemická opatření významně omezila možnosti setkávání na fakultě, mnohé otázky ohledně studia a dění ve škole zůstaly nezodpovězeny. Předvánoční online setkání vedení fakulty se studenty bylo příležitostí si mnohé nejasnosti vysvětlit.

Online debaty se studenty se zúčastnil děkan FA prof. Ladislav Lábus, tajemnice fakulty Ing. Jana Tóthová, proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Irena Fialová, proděkan pro vnější vztahy doc. Jan Jakub Tesař, proděkan pro rozvoj a výstavbu doc. Jakub Vorel, proděkan pro vědu a výzkum doc. Martin Pospíšil a studentka Eliška Chrtková. Moderátorkou byla náčelnice Spolku posluchačů architektury Emma Wald.

Záznam ze setkání můžete vidět na YouTube kanálu školy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.