Výstava ateliérových prací

Pokoje do nepokoje

Bc. Anna Králová

Anotace

Projekt se skládá z několika částí, primárně je možné jej rozdělit na dvě složky – návrh nových objektů a revitalizaci stávajících. V prvním případě se jedná se o vytvoření několika různých odpočinkových míst (nazvaných pokoje), které se nacházejí v zeleném svahu podél dlouhého schodiště vedoucího z města do historického centra Lanškrouna. Tyto pokoje ve veřejném prostoru městského jádra mají lidem umožnit bezprostřední odpočinek na místě obklopeném zelení, aniž by se museli vzdalovat na okraj sídla. Návrh se snaží o maximální zachování zeleně při jejím využití v zastavěném prostředí. Dále se jedná o revitalizaci dané lokality. Bylo shledáno, že místo s takto významnou polohou, morfologií a zelení, které navíc přiléhá městské památkové rezervaci, zasluhuje kvalitnější přístupy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr