Zprávy

PES je na pětce. Volný vstup studentů do školy není možný (AKTUALIZOVÁNO 6. 1.)

Do 22. ledna platí přísnější vládní opatření dle 5. stupně pohotovosti. Prezenční teoretická výuka pro studenty všech ročníků je zakázána - výuka přechází do distanční formy. Prezenční zkoušky jsou možné do počtu 10 osob.

Od 27. prosince do 22. ledna platí přísnější vládní opatření dle 5. stupně pohotovosti. Prezenční teoretická výuka pro studenty všech ročníků je zakázána - výuka přechází do distanční formy. Podrobné informace o aktuálně platných opatřeních během 5. stupně pohotovosti najdete zejména na str. 5 Příkazu rektora č. 21/2020.

Skládání zkoušek z předmětů
U zkoušek z předmětu se budou studenti řídit instrukcemi pedagoga. Prezenční zkoušky jsou možné do počtu 10 osob. Dle aktuálně platného 3. úplného znění Příkazu rektora 9/2020, čl II., odst. 1, je možné zkoušku vykonat distančním, polokontaktním i kontaktním způsobem. O využití konkrétního způsobu konání zkoušky rozhodne garant předmětu (informace musí být známa nejpozději do doby vypsání termínu v IS KOS).

Odevzdávání ateliérových prací
Proběhne online. V průběhu ateliérového týdnu (4. 1. – 10. 1. 2021) obdrží studenti instruktážní video, jak práce vkládat. Ateliérové práce budou vyvěšeny v Galerii na webu FA.

Pro další aktuální informace sledujte webové stránky ČVUT.

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací
Aktualizováno 4. 1. 2021 v 13.30 hodin.

Odevzdávání bakalářských prací proběhne:

  • elektronicky do systému KOS (kdykoliv do 8. 1. 2021 do 12 h)
  • fyzicky na ústavech v pátek 15. 1. 2021 od 9 do 12 hodin (výkresy a portfolia) - pozor, došlo k posunutí termínu
  • do systému KOS vloží vedoucí BP podepsaný posudek vedoucího práce do 8. 3. 2021, podepsaný posudek oponenta zašle diplomant na kastlver@fa.cvut.cz - bude do KOSu vkládán centrálně fakultou
  • originály obou posudků je nutné mít v den obhajob
  • obhajoby se konají 11. 3. 2021 

Přesný časový harmonogram fyzického odevzdávání, bude-li to potřeba vzhledem k protiepidemickým opatřením, obdrží studenti v týdnu od 11. 1. 2021.

Odevzdávání diplomových prací proběhne:

  • elektronicky do systému KOS (kdykoliv do 8. 1. 2021 do 12 h)
  • fyzicky na ústavech v pátek 15. 1. 2021 od 9 do 12 hodin (výkresy, portfolia, 1 x CD a modely).
  • do systému KOS vloží vedoucí DP podepsaný posudek vedoucího práce do 30. 1. 2021, podepsaný posudek oponenta zašle diplomant na kastlver@fa.cvut.cz - bude do KOSu vkládán centrálně fakultou
  • originály obou posudků je nutné mít v den obhajob
  • obhajoby se konají 2. 2. 2021 

Přesný časový harmonogram fyzického odevzdávání, bude-li to potřeba vzhledem k protiepidemickým opatřením, obdrží studenti v týdnu od 11. 1. 2021.

V případě potíží při vkládání do systému KOS prosím neváhejte kontaktovat Veroniku Kastlovou.

Žádost o posunutí termínu odevzdání BP a DP

Pokud bude student ze závažných důvodů žádat o posunutí termínu odevzdání, musí tak učinit na oficiální žádosti prostřednictvím studijního oddělení, vzhledem k situaci elektronicky. K žádosti je nutné připojit souhlas vedoucího práce, a to buď naskenovaný na podané žádosti, anebo jej vedoucí zašle e-mailem příslušné referentce studijního oddělení.

Souhlas stačí potvrdit e-mailem příslušné reference studijního oddělení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.