S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. arch. Veronika Kastlová

fakultní koordinátorka magisterského studia, studijní oddělení

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.