Lidé

Ing. arch. BcA. Veronika Kastlová, Ph.D.

doktorandka (15115 Ústav interiéru), fakultní koordinátorka studia (studijní oddělení)

Doktorandka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde je také od roku 2016 koordinátorkou studia jako zástup za mateřskou dovolenou. Věnuje se též režii.

Doktorandka na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde je také od roku 2016 koordinátorkou studia jako zástup za mateřskou dovolenou. Absolvovala bakalářské a magisterské studium oboru Architektura na FA ČVUT v Praze a bakalářské studium oboru Činoherní režie na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Vedle výuky předmětu Interior III – History of Theatre pro zahraniční studenty FA se věnuje audiovizuální tvorbě – pro ČVUT v Praze režírovala například dokumentárně prezentační filmy 310 let lví síly (2017) a Industriály (2016), z dalších například Lesy bez hranic (2019) pro projekt SUSTREE z programu Interreg CENTRAL EUROPE pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze či Zaměstnaní (s) autismem (2016) pro Národní ústav pro autismus (uvedla Česká televize).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.