Lidé

Ing. arch. Veronika Kastlová

fakultní koordinátorka magisterského studia, studijní oddělení

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.