Zprávy

Od 15. ledna platí nový dodatek rektora. Při prezenčních zkouškách je povoleno maximálně 10 osob

Prezenční zkoušení včetně přijímacích zkoušek je možné pouze za přítomnosti maximálně 10 osob, a to ve stupni 3, 4 i 5 protiepidemického systému ČR. Nový dodatek také specifikuje připravenost ČVUT na bezkontaktní výuku. Více podrobností v příloze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.