Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ

Sobočíková Petra

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je polyfunkční dům na nároží ulic Pekařská a Anenská v Brně. Navržený dům nabízí bydlení ve škále od 1+kk po 4+kk a i řadu nadstandardních bytů. V parteru směrem do ulice Pekařské jsou umístěny čtyři komerční jednotky. Dvě oddělené nadzemní hmoty spojuje veřejně přístupný dvůr a trojice podzemních pater s garážemi a dalším domovním vybavením. Důležitá nárožní pozice je zdůrazněna gradací hmoty, celý objekt se jinak ale snaží materiálově i tvaroslovím vycházet ze svého okolí a zapadnout do kontextu lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.