Zprávy

Studuj ve světě krok za krokem

Pro všechny zájemce o výjezd v programu Erasmus+ studijní pobyty byla rektorátem ČVUT vytvořena stránka s podrobným popisem administrativních úkonů spojených s procesem výjezdu.


Stránka Studuj ve světě krok za krokem provede zájemce o výjezd v programu Erasmus+ studijní pobyty úskalími přihlašovacího procesu, od samotného založení přihlášky, přes jazykové testy, až po závěrečnou administraci důležitých dokumentů po návratu z pobytu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.