Výstava ateliérových prací

Connecting Svatá Anna

Aigerim Azirkhanova

Anotace

Projekt nacházející se v katastrálním území obce Měšice ve městě Tábor je pojmenován po bývalém lomu a kapli Svaté Anny. Jejím hlavním cílem je znovu propojit oblast Svaté Anny s blízkou obcí Měšice a centrem města vytvořením nových pěších spojení. V současnosti oblast rozděluje highline E55 a ponechává Svatou Annu izolovanou od zbytku Tábora. Projekt se zaměřuje i na propojení různých částí území, které jsou v současnosti roztroušeny. Kromě toho jasným stanovením hranic a zachováním přírodní krajiny si projekt klade za cíl omezit další expanzi města na jih, zabránit rozrůstání měst a zachovat rovnováhu mezi městským rozvojem a okolním zemědělstvím a přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout