Závěrečné práce

Na dráze

Rychtarčíková Petra

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Byty v Karlíne na dráhe. Lanovka pod dráhou. Cieľom je nájsť zabudnuté miesto pri železničnej trati a navrátiť mu život. Vítkov v súčasnosti nie je prístupný z mestskej štvrte Karlín a tak je mojou snahou vytvoriť napojenie. V návrhu je dodržaná uličná čiara a pomocou lanovky je komunikácia predĺžená až na pamätník na Vítkove. Osa ulice rozdeľuje budovu na dve hmoty s verejným parterom a bytmi, uprostred ktorých sa nachádza lanovka. Vertikálne štukovaná omietka na fasáde nadväzuje materiálom na historické budovy v okolí. Je to snaha o návrat k histórii prevedený na modernú budovu. Pomocou aktívneho parteru s lanovkou a bytmi sa snažím vrátiť život tomuto miestu. Priestor je však vytváraný s rešpektom k okoliu dodržiavaním priehľadov, ustúpeným podlažím a výrazom fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.