Zprávy

Doktorská setkání LS 2020/2021

Tradiční doktorské setkání ústavu s prezentací dvou doktorandů se uskuteční v LS 2020/2021 ve středu 14. 4 a 12. 5. od 17:30 a proběhne přes Teams.

Rozvrh prezentací doktorandů na doktorských setkáních

14. 4. 2021 - 17:30 přes Teams / tým DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118

Vít Polák  -  Občanské stavby a sídlo. Výuka a prostor. (školitel doc. Z. Stýblo, 3. roč.)

Michal Hybský - Mezinárodní architektonická spolupráce (školitelka doc. Melková, 1. roč.)

 

12. 5. 2021 - 17:30 přes Teams / tým DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118

David Neuhäusl - Soudobé bydlení (školitel prof. M. Kohout, 1. roč.)

Lenka Iĺová - Architektura všem (školitelka doc. P. Melková, 3 .roč.)

Jak prezentace probíhá?

 

Doktorand představí stav rozpracování své disertačná práce v prezentaci o délce 10 minut (je vyžadováno dodržení délky prezentace). Následuje 50 minut diskuze. Prezentace by se měla zaměřit nikoliv pouze na představení tématu disertační práce, ale na cíle, metodiku a stav výzkumu a rozpracování disertační práce.

Kdo má povinnost prezentovat na doktorských setkání ústavu?

Každý studující doktorand ústavu má povinnost jednou v akademickém roce prezentovat stav své práce, toto se nevztahuje na studenty 1.ročníku a studující s uznanou dobou rodičovství.

Kdo má povinnost se doktorských setkání ústavu zúčastnit?

Účast všech studujících doktorandů ústavu je na doktorských setkáních povinná, kromě těch, kteří jsou aktuálně v uznané době rodičovství.

Setkání přes Teams?

Probíhá v týmu DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118. Všichni školitelé a doktorandi jsou přidáni do týmu pod svou čvut identitou. Návod na přihlášení do Teams najdete níže. V případě, že se někdo bude chtít do týmu připojit přes jiný microsoft účet (email), zašlete tento email na jana.kubcova@fa.cvut.cz.

Přihlášení do Teams probíhá přes username čvut a heslo čvut (jako do KOSu, V3S,....)
email login do Teams: username@cvut.cz
heslo do Teams: heslocvut

Co dělat, když mi nefunguje heslo ČVUT:
Heslo ČVUT je třeba si jedenkrát ročně obnovit, pokud jste tak neučinili a pamatujete si své heslo, můžete ho obnovit zde: https://usermap.cvut.cz/resetPassword
Pokud jste zapomněli své heslo nebo login čvut, lze je telefonicky získat:
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/12536-vydavani-hesel-na-dalku-telefonicky-spusteno

Teams a jejich podpora na ČVUT (on-line verze/ke stažení/návody) zde:
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.