Výstava ateliérových prací

Městská knihovna Lanškroun

Bc. Barbora Rozálie Strnadová

Anotace

Město Lanškroun leží na východě Čech, v podhůří Orlických hor. Navrhuji zde městskou knihovnu blízko hlavního náměstí J. M. Marků. Zachovávám kvalitní průhledy, které v okolí jsou - jak pomocí teras, oken, nebo třeba přístupných střech se zelení. V návrhu pracuji s výškovými úrovněmi, jež reagují na okolí a vytváří různé prostory propojené často schodištěm s pobytovou funkcí. V budově se kromě knihovny nachází knihkupectví, kavárna s výstavním prostorem a studovna. V srdci domu je atrium, do kterého je vidět ze všech provozů a tvoří tak otevřené, velkolepé centrum dění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr