S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Městská knihovna Lanškroun

Barbora Rozálie Strnadová

Anotace

Město Lanškroun leží na východě Čech, v podhůří Orlických hor. Navrhuji zde městskou knihovnu blízko hlavního náměstí J. M. Marků. Zachovávám kvalitní průhledy, které v okolí jsou - jak pomocí teras, oken, nebo třeba přístupných střech se zelení. V návrhu pracuji s výškovými úrovněmi, jež reagují na okolí a vytváří různé prostory propojené často schodištěm s pobytovou funkcí. V budově se kromě knihovny nachází knihkupectví, kavárna s výstavním prostorem a studovna. V srdci domu je atrium, do kterého je vidět ze všech provozů a tvoří tak otevřené, velkolepé centrum dění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.