Zprávy

Před deseti lety byla slavnostně otevřena Nová budova ČVUT v Praze

Před deseti lety byla slavnostně otevřena Nová budova ČVUT v Dejvicích. Navrhla ji profesorka Alena Šrámková se svými kolegy Lukášem Ehlem a Tomášem Koumarem. Výstavba budovy, v níž kromě Fakulty architektury ČVUT v Praze sídlí také Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, trvala pouhých 18 měsíců. Je umístěná na poslední volné parcele vysokoškolského kampusu navrženého regulačním plánem profesora Engela z roku 1924.
© Radek Úlehla / coatmen

Když autoři návrhu přemýšleli o konceptu nové školy, tak mimoděk, jak sami uvádějí ve svém textu o budově FA věnovaném studentům, reagovali na prostředí školy staré, kam každý chodil, jen když musel na cvičení, konzultace, za prací a dost.  Kontakty se tehdy budovaly mimo školu – na koleji, ve spolku kruhu nebo třeba na obědě v knihovně.

V projektu nové budovy zároveň chtěli, aby - jak píšou - moderně vybavená, docela automatizovaná, hodně prosklená budova nevzbuzovala ve studentech pocit, že architekti jsou něčím výjimečným. „A tak jsme pro školu navrhli obyčejný dům. Dost pevný v kramflecích. Dům, který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní důstojnost, a jak věříme, je bez exkluzivního soudobého designu," vyjmenovávají tvůrci. „Myslíme si, že dům má jakousi dispoziční logiku, že tam nikdo nezabloudí, že v něm bude vidět, kde kdo je a hlavně, kde nikdo není, a že se snad bude více pracovat ve škole než doma," dodávají ve svém výčtu, co by se podle autorů v budově mělo a nemělo. Zmiňují v něm třeba, že se rozhodně nesmí zastínit jakýkoliv průhled do prosklených oken komunikací, nebo že by se nemělo lepit kdeco kamkoliv.

Přečtěte si celý jejich text o konceptu budovy na našem webu a potěšte se aktuálními fotografiemi Radka Úlehly / coatmen.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.