Závěrečné práce

ČESKO-NĚMECKÝ PARK

Bělohoubková Marie

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pro krajino-kulturní rozvoj úseku česko-německé hranice vycházející z průběhu zaniklé železniční trati Moldava–Hermsdorf je zpracována strategie. Ze strategie vychází vymezení návrhu, který řeší dílčí části: mokřad s prameništěm, nádražní park, most setkávání a tržnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.