Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.