Zprávy

Pravidla pro vstup do školy (aktualizováno 5. 5.)

Dle usnesení vlády č. 393 z 19. 4. 2021 i nadále platí zákaz přítomnosti studentů na výuce i zkouškách, mimo zkoušek do 10 osob. Tento zákaz se nevztahuje na výuku v ateliérech pro studenty posledních ročníků a na individuální konzultace (1 student + 1 konzultant), pakliže oba účastníci souhlasí.

Nově jsou do tohoto článku přidány dva dokumenty ke stažení – Pravidla pro provoz vysokých škol a Pravidla pro testování studentů dle usnesení Vlády ČR č. 433 platná od 10. 5. 2021.

Dle usnesení vlády č. 393 z 19. 4. 2021 a 5. úplného znění Příkazu rektora ČVUT č. 21/2020 ze dne 27. 4. 2021 dále platí, že preventivní testování studentů (čl. II odst. 4 Příkazu rektora) a zaměstnanců (čl. IV odst.2 Příkazu rektora) je povinné ve frekvenci 1x za 7 dnů. První test se uskuteční první den přítomnosti studenta na vzdělávání. Vysoká škola je povinná zajistit pro studenty testy a informuje studenty o způsobu testování.

Testování pro studenty ČVUT je zdarma připraveno ve Studentském domě, a to každé pondělí a úterý od 8 do 14 hodin. Kapacita testovacího místa je dostatečná a zatím není nutný rezervační systém. Odběr je jednoduchý a bezbolestný. Je hrazen zdravotní pojišťovnou. Vstup je stejnou cestou jako do menzy, poté v hale doprava a nahoru do prvního patra. Zájemci o testování předloží kartu zdravotní pojišťovny a identifikační průkaz zaměstnance/studenta. Potvrzení o provedeném testu bude vystaveno na požádání.

Studenti posledních ročníků, kteří budou, po dohodě s vedoucím ateliéru, docházet do školy na výuku ateliérů, jsou povinni před první návštěvou fakulty a dále pak v pravidelném intervalu 1x za 7 dní vložit negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 do centrální evidence testů zde. Pro přihlášení platí stejné přihlašovací jméno a heslo jako do komponenty KOS.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.