Závěrečné práce

Galaxie Háje

Emma Anežka

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Projekt pojednává prostor mezi panelovými domy a komerčními budovami u terminálu metra linky C Háje. Cílem návrhu je zjednodušit a zpřehlednit řešené území, zlepšit jeho prostupnost, sjednotit rozmanité skupiny uživatelů frekventovaného území příležitostmi ke komunitním aktivitám a podpoření identity místa. Bakalářská práce je zpřesnění a dopracování studie do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.