Zprávy

Výjezdy mimo Evropu a na pracovní stáže

V současné době mají studenti možnost přihlašovat se na výjezdy mimo Evropu a na pracovní stáže. Přesný časový rámec je stanoven pouze u výjezdů na pracovní stáže.

Pro informace o studijních výjezdech do zámoří prosím kontaktujte paní Mgr. Kateřinu Boškovou se současným založením přihlášek v aplikaci Mobility. Přihlašujte se co nejdříve, nenechávejte to na poslední chvíli, nabídka univerzit se každým dnem mění.

Pro informace o studijních výjezdech na pracovní stáže prosím kontaktujte paní Ing. Janu Dudkovou se současným založením přihlášek v aplikaci Mobility. Přihlášky musí být založeny do 16.5.2021.

Další podstatné informace naleznete na stránce Studuj ve světě.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.