Závěrečné práce

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Cirmonová Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Láskov bude nová čtvrť s převažující funkcí individuálního bydlení, která zahustí stávající zástavbu u Mladé Boleslavi. Navrhuji centrum Láskova s mateřskou školou, občanskou vybaveností, veřejným prostorem a startovacím bydlením.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.