Zprávy

Fakulta otevírá nový magisterský studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Nový navazující tříletý program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura je určen absolventům bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus. Nabízí plnohodnotné vzdělání v oblasti architektury, urbanismu i krajinářské architektury uznané pro výkon profese ve všech třech autorizačních oborech spravovaných ČKA. Přihlášku je nutné podat elektronicky do 18. 6. 2021.

Nový studijní program je sdruženým studiem složeným ze dvou akreditovaných studijních programů FA ČVUT – Architektury a urbanismu a Krajinářské architektury. Při jeho koncipování byla využita nejen forma strukturovaných programů, ale také velký podíl volitelných předmětů v navazujícím magisterském programu Architektura a urbanismus a sdílené předměty obou výchozích programů.

Prodloužení studia na tři roky umožnilo vytvořit studijní plán, který obsahuje všechny povinné předměty magisterského programu Architektura a urbanismus i bakalářského a magisterského programu Krajinářská architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.