Zprávy

How to get a Ph.D. - A Handbook for students and their supervisors.

How to get a Ph.D. - A Handbook for students and their supervisors. - 2005 - Estelle M. Phillips and Derek S. Pugh. - Open University Press.

Publikace určená zájemcům o doktorské studium i doktorandům. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.