Diplomové práce

Soubor staveb Radlice

Bc. Zuzana Boháčová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem mého diplomového projektu je regenerace pražské části Radlice, návrh souboru staveb v okolí stanice metra Radlická, vytvoření kvalitního veřejného prostoru a následně detailnější zpracování části souboru - městských lázní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.