Zprávy

Zapojte se do výzkumu MŠMT k dopadům pandemie na studenty a akademické pracovníky

Získaná data pomohou ministerstvu v argumentaci, proč by na podzim nemělo být možné uzavřít vysoké školy. Dotazník je možné vyplnit do 16. 7. 2021. Dopady pandemie dále zkoumá také studie Fakulty sociálních věd UK, do níž je zapojeno 23 českých vysokých škol.

Průzkum MŠMT

Průzkum MŠMT má za cíl identifikovat zásadní dopady pandemie covid-19 na studenty a akademické pracovníky vysokých škol zejména z hlediska jejich studijních (resp. pracovních) a životních podmínek. Tyto ankety jsou plně anonymní. Podle MŠMT by data získaná z dotazníků mohla pomoci v argumentaci, na základě které nebude možné znovu plošně uzavřít vysoké školy.

Odkaz na dotazník pro studenty

Odkaz na dotazník pro akademické pracovníky

Vyplnění jednoho dotazníku nezabere více než 5 minut. Oba dotazníky budou otevřené pro odpovědi do 16. 7. 2021.

 

Studie Fakulty sociálních věd UK 

Cílem studie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je zjistit, jak se vyučujícím a studentům českých vysokých škol daří a jak se vyrovnávají nejen s distanční výukou. Vaše anonymní odpovědi budou velmi užitečné jak pro vysoké školy, tak pro výzkumníky.

Tato studie navazuje na úspěšné šetření z května 2020, které mapovalo životní a studijní situaci studentů. Studie byla součástí mezinárodního výzkumu International COVID Well-being Study (ICSWS). Této studie se v ČR účastnilo cca 7 tisíc studentů ze 7 vysokých škol (ČZU, MU, UHK, UK, UPOL, UTB, VŠE Praha). Více o šetření je v této tiskové zprávě.

Současná studie na tuto aktivitu navazuje. Bude do ní zahrnuto celkem 23 českých vysokých škol (veřejných, soukromých i státních). Výsledky studie budou poskytnuty jednotlivým vysokým školám jako cenná zpětná vazba a budou také využity pro přípravu vědeckých výstupů, například článků a knih.

Dotazník pro studenta je zde.

Dotazník pro pedagoga je zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.