Zprávy

Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT se stalo spoluřešitelem dvou mezinárodních projektů

Jedno z pracovišť naší fakulty, Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD), zahájilo spolupráci na dvou mezinárodních projektech věnujících se vědecko-výzkumným a popularizačním aktivitám. První projekt se věnuje revitalizaci historického pivovaru a zpřístupnění muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy, druhý projekt se zaměřuje na dědictví železnic a rozvoj cestovního ruchu v zemích Visegrádské čtyřky.

V projektu s názvem Revitalizace historického liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy podpořeném Fondy EHP a Norska se bude VCPD ve spolupráci s Černokosteleckým pivovarským archivem a muzeem, norskou společností Kveik Training a islandským Herring Era Museum v následujících třech letech podílet na řadě vědecko-výzkumných a popularizačních aktivit.

Zaměří se na obnovu havarijních úseků areálu pivovaru a kompletní obnovu původních technologií pivovaru, které následně umístí do trvalých expozic muzea. Značná část expozice bude uvedena do provozuschopného stavu pro vytvoření unikátního živého muzea. Vedle stavebních a restaurátorských aktivit půjde o zpřístupnění muzea pivovarnictví veřejnosti a pořádání kulturních aktivit změřených na komunitní setkávání. Nikde v České republice dosud neexistuje obdobné muzeum, které by mapovalo oblast pivovarnictví v celé šíři. Vznikne 4000 m2 výstavních ploch zahrnujících mimo technologické procesy také architekturu a místopis.

Druhým projektem podpořeným Mezinárodním visegrádským fondem je Rail4V4+V – Dědictví železnic pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Zaměřuje se na potenciál železničního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu. Chce zdůraznit turistický potenciál železnice, zejména prostřednictvím její historie a dědictví a připomínat roli, jíž železnice hrála při vytváření středoevropské kolektivní identity. V souladu s cíli Evropského roku železnic a strategickými prioritami Visegrádské čtyřky v roce 2021 usiluje o zvýšení povědomí o roli železnic pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v zemích V4, a to prostřednictvím jedinečného značení a prezentace dědictví železnic, in site a digitální platformy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.