Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Ústavu teorie a dějin architektury se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití technických památek, průmyslových staveb a areálů.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví mapuje průmyslové dědictví v České republice, podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví a připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje. Mezioborovým zaměřením propojuje aktivity širokého spektra odborníků a institucí v rámci platformy Industriální stopy.

Je členem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH. Od roku 2016 je řešitelem výzkumného projektu Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky NAKI II.

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Benjamin Fragner