Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Ústavu teorie a dějin architektury se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití technických památek, průmyslových staveb a areálů.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví mapuje průmyslové dědictví v České republice, podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví a připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje. Mezioborovým zaměřením propojuje aktivity širokého spektra odborníků a institucí v rámci platformy Industriální stopy. Je členem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). 

 

 

AKTUALITY

Závěrečné setkání partnerů Rail4V4+V

6. 12. 2022

Ve dnech 17.–18. listopadu se uskutečnilo v srbském Novém Sadu závěrečné setkání zástupců partnerských organizací projektu Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V.

Visegrádský projekt, jehož partnerem za Českou republiku bylo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, se věnoval historii a dědictví železnice ve středoevropském prostoru a jejímu turistickému potenciálu. Cílem bylo rovněž zvýšit povědomí o úloze železnice pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu zemí V4 a prezentace železničního dědictví in situ stejně jako v digitálním prostředí.

Setkání v jednom z prostorů nově vznikajícího místního post-průmyslového „Tvůrčího okrsku“ uvedla a provázela koordinátorka projektu Anica Draganić (Platforma kulturních studií CULTstore z Nového Sadu) a za jeho partnery zde vystoupili Károly Teleki (společnost Aviscon v Budapešti, která provozuje stránky o průmyslovém dědictví Maďarska), Vladimír Hain (Fakulta architektúry a dizajnu Slovenské technické univerzity v Bratislavě), Maciej Mądry (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego z polské Vratislavi, spravující trojici průmyslových muzeí ve Slezsku) a za Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze Lukáš Beran. Zároveň byla veřejnosti představena závěrečná publikace projektu.

Za nejdůležitější z jeho závěrů lze bezpochyby považovat shodu na formě další spolupráce: rozšiřování a obohacování informační základny projektu – mapy železničního dědictví.

 

TICCIH National Reports 2019–2022

4. 12. 2022

Na letošním kongresu mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) v Montrealu byla představena tradiční publikace, shrnující aktivity v oblasti popularizace a ochrany průmyslového dědictví za uplynulé dva roky ve 34 světových zemích. Situaci v České republice přibližuje článek Benjamina Fragnera a Jana Zikmunda z Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT ve spolupráci s Evou Dvořákovou z Národního památkového ústavu na stranách 37–39. Publikace je k dispozici ke stažení na stránkách TICCIH.

 

Kniha Hledání univerzality získala mezinárodní ocenění

20. 11. 2022

Kniha Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992, kterou před dvěma lety vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, získala druhé místo v mezinárodní soutěži Fedrigoni Top Award 2022 v kategorii Publishing. Do užšího výběru se dostalo 368 knih z celého světa. Cenu převzali 17. listopadu v Paříži autor textu a grafické úpravy Jan Zikmund z VCPD FA ČVUT a Gabriel Fragner ze studia Formall, které zajistilo kompletní produkci výroby a úpravu obrazových materiálů.

 

Industrial Days v Bratislavě

7. 11. 2022

 

Výstava industriální situace / místo_tvar_program (Architektura konverzí) v Táboře

7. 7. 2022

Ojedinělá možnost nahlédnout při příležitosti festivalu Transforma do bývalé Křižíkovy ústřední stanice elektrické v Táboře (Na Bydžově čp. 458), léta jakoby zapomenuté v údolí při Lužnici, pod železničním mostem tratě mezi Táborem a Benešovem. Současně ale také tip na letní výlet za výstavou projektů konverzí industriálních staveb, pořádanou k vydání publikace Industriální situace / místo_tvar_program.

Výstava Industriální situace i interiér Křižíkovy elektrárny jsou přístupné do 31. července 2022, ve čtvrtky a v pátky od 15 do 19 hodin a o víkendech od 11 do 19 hodin.

Další stavby v okolí naleznete na www.industrialnitopografie.cz.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Benjamin Fragner