15246

Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití průmyslového dědictví a památek techniky.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví mapuje průmyslové dědictví v České republice, podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví a připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje. Mezioborovým zaměřením propojuje aktivity širokého spektra odborníků a institucí v rámci platformy Industriální stopy. Je členem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.