Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD)

Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Ústavu teorie a dějin architektury se věnuje výzkumu, záchraně a novému využití technických památek, průmyslových staveb a areálů.

Výzkumné centrum průmyslového dědictví mapuje průmyslové dědictví v České republice, podílí se na vědecké, pedagogické, publikační a osvětové činnosti při projektech záchrany průmyslového dědictví a připomíná historickou zkušenost i cíle udržitelného rozvoje. Mezioborovým zaměřením propojuje aktivity širokého spektra odborníků a institucí v rámci platformy Industriální stopy. Je členem mezinárodní organizace pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). 

 

 

AKTUALITY

 

Průmyslová architektura druhé poloviny 20. století. Extenze, transformace a identita.

3. 4. 2023

 

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT zahájilo 1. března 2023 práci na pětiletém projektu, podpořeném v programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky – NAKI III (DH23P03OVV016).

Obecným cílem projektu je rozvíjení specifické národní a kulturní identity prostřednictvím poznání, interpretace, vyzdvižení kulturního významu a možností udržitelného zachování v současné době jedné z nejohroženějších skupin stavebních památek druhé poloviny 20. století, dosud stále přehlížených a nedoceněných i v rámci širokého spektra témat průmyslového dědictví. Projekt přímo navazuje na dva projekty NAKI, jichž bylo VCPD FA ČVUT řešitelem a využívá a rozvíjí výsledky dosaženého poznání pro další úroveň syntetizujícího a vyhodnocujícího výzkumu a jeho další aplikaci.

Obsah pojmu průmyslové dědictví je třeba rozšířit oproti dosavadnímu (tradičnímu) vnímání, chápání a zpracování. Konkrétním cílem projektu je proto poznání posunout ve dvou tematických a metodických liniích. V prvé řadě v časovém rámci, tedy se zaměřením na dosud nezmapovanou, přehlíženou a ohroženou kulturní vrstvu průmyslové architektury druhé poloviny 20. století, s potřebnými kontextuálními přesahy oběma směry – jak do meziválečného období, tak do transformačních devadesátých let.

Paralelní linie pak sleduje doprovodné společenské jevy, které ve sledovaném období přinesly potřebu a hledání nových interpretačních rovin průmyslového dědictví a vznik programových snah o jeho záchranu. Po čtyřiceti letech, tedy v časovém odstupu, který historici kladou jako základní podmínku pro objektivní hodnocení minulosti, se ocitáme v analogické situaci – předmětem zájmu se stává přehlížená vrstva architektonického dědictví, jejíž význam a hodnoty jsou obtížně pochopitelné a sdělitelné. S pohledem do minulosti je tedy evidentní, že argumenty musí být formulovány na jiném základě než doposud, stejně jako je třeba aktivizovat odborný a veřejný zájem o tyto stavby, než o ně přijdeme, aniž bychom se je stihli ze zpětného pohledu naučit vnímat a pochopit.

Téma, obsah i formální zpracování aplikačních a publikačních výsledků výzkumu jsou zvoleny tak, aby byly bezprostředně využitelné v oblastech činnosti profesních a vzdělávacích organizací, orgánů státní správy a samosprávy, soukromých subjektů, výzkumných institucí a v neposlední řadě odborné i laické veřejnosti.

Řešitelé: Mgr. Jan Zikmund, Ph.D. (garant projektu); PhDr. Benjamin Fragner; Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.; Mgr. Jan Červinka; Mgr. Irena Lehkoživová, Ph.D.; Mgr. Jakub Potůček.

 

 

 

Představení knihy Hledání aktuálního tématu

31. 3. 2023

 

Ve čtvrtek 30. března 2023 uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ve své studovně představení knihy Hledání aktuálního tématu, která přibližuje zadávání projektů konverzí průmyslových staveb v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT v uplynulých dvaceti letech. Setkání se kromě členů VCPD zúčastnili z Fakulty architektury děkan Dalibor Hlaváček, dále Miroslav Cikán, Tomáš Efler, Vojtěch Ertl, Jiří Horský, Jan Jehlík, Jan Sedlák, Vladimír Soukenka a Lenka Čepelková; z Fakulty stavební Jaroslav Daďa, Karel Hájek, Michal Hlaváček, Lenka Popelová, Tomáš Šenberger a Michal Šourek. Přítomni rovněž byli Michaela Morysková z Ústřední knihovny ČVUT a Gabriel Fragner s Janem Forejtem z grafického studia Formall. Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

 

 

 

VCPD na BookFestu

21. 3. 2023

 

  • Knihy, které jinde nenakoupíte.
  • Nakladatelství, která jinde nenajdete.
  • Autoři, s nimiž se jinde nesetkáte.

To jsou tři hlavní důvody, proč navštívit první letošní BookFest. A kdy jindy než v březnu – měsíci knihy! Se zhruba 30 nano, piko, menšími i již více etablovanými nakladateli se můžete potkat v sobotu 25. března v opravdu krásných prostorách Kampusu Hybernská. Jde o galerii, jež je přístupná přímo z ulice Hybernská, čp. 4.

BookFesty se vyznačují skutečně přátelskou atmosférou. Na festivalu nepanuje konkurenční prostředí, už proto, že nakladatelé nejsou primárně motivováni prodejem, ale setkáním s vámi – čtenáři. A to samé platí pro autorky a autory: nemusíte během čtení plnit část pro publikum, klidně se s nimi potkejte a popovídejte v místní kavárně Hlína!

BookFest vám letos na jaře přináší literární matadory i čerstvé talenty. Takzvané lon-sellery i naprosté knižní novinky. Extravaganci, stejně jako konzervativní noblesu.

 

 

Hledání aktuálního tématu

15. 3. 2023

 

Publikace shromažďuje 1 355 ročníkových a diplomních projektů konverzí průmyslových staveb, které byly zadávány v ateliérech na Fakultě architektury a na Fakultě stavební ČVUT od roku 2002, kdy bylo na základě interní grantové soutěže ČVUT na podporu vědy a výzkumu založeno Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Kromě archivní evidence si publikace klade za cíl především vysledovat, ověřit a formulovat obecnější principy: argumenty pro opětovné využití opuštěných objektů z hledisek udržitelného rozvoje, památkové péče i jako prostor pro současnou tvorbu a jako hledání aktuálních témat a tendencí urbanismu a architektury, a to nejen v pedagogickém prostředí.

 

Jan Červinka – Benjamin Fragner – Viktoriia Sýkorová – Jan Zikmund (eds.), Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT, Praha 2022.

112 stran; česky, úvod anglicky; 111 černobílých a barevných vyobrazení; ISBN 978-80-01-07005-5 / editoři Jan Červinka, Benjamin Fragner, Viktoriia Sýkorová, Jan Zikmund / texty Jan Aulík, Miroslav Cikán, Jan Červinka, Jaroslav Daďa, Tomáš Efler, Benjamin Fragner, Václav Girsa, Karel Hájek, Petr Hájek, Michal Hlaváček, Jan Jehlík, David Kraus, Tomáš Novotný, Ivan Plicka, Lenka Popelová, Jan Pustějovský, Boris Redčenkov, Vladimír Soukenka, Tomáš Šenberger, Jan Šépka, Michal Šourek, Štěpán Valouch a Jan Stibral, Zdeněk Zavřel / rejstříky a statistiky projektů Viktoriia Sýkorová / překlad Robin Cassling / odborný recenzent Matúš Dulla / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / grafická úprava statistik Lucia Mlynčeková / ilustrace na obálce Sebastian Sticzay / úprava reprodukcí Jiří Klíma (Formall) / produkce Gabriel Fragner (Formall) / písmo Sequel Sans / papír Arena Natural Smooth 120 g/m2 a 300 g/m2 / výroba Formall / tisk Tiskárna Helbich / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

 

 

 

Pivovary na druhou

27. 2. 2023

 

 

Vážení příznivci pivovarské historie, architektury a dobrého piva!

Rádi bychom vás pozvali na odborné setkání nad tématem obnovených pivovarů. Přijďte si poslechnout, jaké pivovary se v uplynulých dvanácti letech podařilo zachránit, rekonstruovat či začít v nich opět vařit pivo. I připomenout, o jaké jsme naopak přišli. Čeká vás celodenní setkání s majiteli, architekty, pivovarníky, památkáři, historiky a také exkurze do Národního muzea pivovarnictví!

Konference Pivovary na druhou se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v Černokosteleckém pivovaru. Příspěvek na konferenci přislíbili: Jana Domanická (Plzeň Proud), Benjamin Fragner (VCPD FA ČVUT), Petr Holub (NPÚ ÚOP Brno), Jan Jirák (Dešenice), David Kapsia (Velká Bystřice), Pavel Kodera (Plasy), Radek Kvapil (Semín), Jan Maláska (Předklášteří), Petr Mandažiev (Jince), Jana Müllerová (Domažlice), Ladislav Partl (Polná), Jan Pustějovský (FSv ČVUT), Milan Starec (Kostelec nad Černými lesy), Jan Stulík (Horažďovice), Milan Šrot (Nalžovské Hory), Marek Tichý (Brno Poupě), Ludmila Vacková (Studio Alta/Libeň zámecký), Josef Vašina (Želetava), Aleš Vohánka (Milíčeves) a Libor Zajíc (Osek).

Předběžný program naleznete zde, finální bude včas zveřejněn. K přihlášení použijte prosím registrační formulář.

Setkání pořádá Národní muzeum pivovarnictví a Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Financováno z Fondů EHP 2014–2021 – Revitalizace historického Liechtensteinského pivovaru, obnova původní technologie a zpřístupnění unikátního muzea pivovarnictví a archívu v Kostelci nad Černými lesy. Registrační číslo žádosti: KU-CH1-128.

nmpivovarnictvi.cz
vcpd.cvut.cz

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Benjamin Fragner