Zprávy

Prohlédněte si videozáznam z konference reVize Typologie 2021 - Paralelní světy

Nové přístupy a aktuální témata v navrhování staveb představil letošní ročník konference reVize Typologie - Paralelní světy, který uspořádal Ústav nauky o budovách v květnu na naší fakultě. Organizátoři pro vás nyní zveřejnili na webu konference videozáznamy jednotlivých příspěvků.

O konferenci

Typologickou konferenci pořádá Ústav nauky o budovách pravidelně od roku 2018. Cílem 4. ročníku konference reVize Typologie - Paralelní světy bylo sledovat proměnu koncepce staveb vlivem různých zájmových skupin, především pak koncových uživatelů staveb – laiků, odborníku i profesionálů výstavby a představit aktuální témata, která v jednotlivých typologiích nebo veřejném prostoru formují odbornou diskuzi a návrhy staveb. Konference také představila rozmanitost a divergenci požadavků různých uživatelů staveb jako žádoucí a akceptovaný jev. Příspěvky přednesli pedagogové ústavu spolu s přizvanými hosty z řad odborníků, akademiků a zástupců veřejné správy a samosprávy. Doktorandi fakulty představili výzkumné projekty, na kterých se podílejí nebo které zpracovávají v rámci svého studia. Příspěvky se věnovaly stavbám bytovým, administrativním, zdravotním, sociálním, kulturním, školským a veřejnému prostoru. Videozáznamy všech příspěvků si můžete nyní prohlédnout na webu konference, kde najdete podrobné informace i o všech minulých ročnících.

Pořadatel

Ústav nauky o budovách, Fakulta architektury ČVUT v Praze

garant: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Konference byla podpořena z grantu ČVUT SVK 41/21/F5 a z Fondu děkana FA ČVUT.

Videozáznam a informace o konferenci

www.revizetypologie.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.