Diplomové práce

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE V OBCI ČERNILOV

Neradová Pavla

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Od celku k jednotlivosti. Cílem projektu je návrh knihovny a spolkového domu v Černilově. Umístění knihovny vychází z širší ideje, která se zabývá obcí jako celkem. Obcí, která přerostla velikost vesnice, ale nedorostla do velikosti města. Samostatné obce, která se nechce stát předměstím. Diplomová práce by měla sloužit také jako podklad pro diskuzi se samosprávou obce o jejím budoucím rozvoji.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.