Zprávy

EuroTeQ Engineering University umožňuje našim studentům online studium na prestižních univerzitách

Nový mezinárodní projekt šesti předních technických univerzit s názvem EuroTeQ Engineering University představuje zajímavou, přínosnou a především mimořádnou příležitost pro naše studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance. Díky němu se od zimního semestru 2021/2022 mohou zapisovat do nabízených virtuálních kurzů zapojených univerzit. Výuka probíhá především v angličtině.

Nabídka kurzů, jichž je aktuálně 60, bude nadále rozšiřována. V dalším kroku se projekt zaměří na zvyšování mobility pedagogických pracovníků a zaměstnanců a zapojení průmyslových partnerů.

Projekt EuroTeQ Engineering University propojuje prestižní univerzity a snaží se posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň. Jeho ambicí je vytvořit nový model inženýrského vzdělávání a podpořit mezinárodní mobilitu (i tu virtuální). 

Podívejte se na aktuální nabídku online kurzů.

Více o projektu

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.