Zprávy

Doktorská setkání ZS 2021/2022

Doktorská setkání ústavu s prezentací dvou doktorandů se uskuteční v ZS 2021/2022 tyto středy od 17:30: 13. října, 10. listopadu, 8. prosince a 12. ledna. Setkání budou probíhat prezenčně na FA a zároveň přes Teams.

Rozvrh prezentací doktorandů na doktorských setkáních

12. 10. 2021 - 17:30

 

10. 11. 2021 - 17:30

Markéta Hossingerová -  Edukativní architektonické programy pro děti (školitelka prof. I. Šestáková, 4. roč.)

Vanda Martínková - Stavby komunitních center ve venkovském prostředí v ČR (školitelka prof. I. Šestáková, 2. roč.)

8. 12. 2021 - 17:30

Matyáš Gál - Občanské stavby a sídlo. Stavby pro sociální služby na venkově (školitelka prof. I. Šestáková, 2. roč.)

12. 1. 2021 - 17:30

Aliona Scerbata - Hřiště ve školách v Praze 1 (školitel doc. Z. Stýblo, 4. roč.)

 

Jak prezentace probíhá?

Doktorand představí stav rozpracování své disertačná práce v prezentaci o délce 15 minut (je vyžadováno dodržení délky prezentace). Následuje 45 minut diskuze. Prezentace by se měla zaměřit nikoliv pouze na představení tématu disertační práce, ale na cíle, metodiku a stav výzkumu a rozpracování disertační práce.

Kdo má povinnost prezentovat na doktorských setkání ústavu?

Každý studující doktorand ústavu má povinnost jednou v akademickém roce prezentovat stav své práce, toto se nevztahuje na studenty 1.ročníku a studující s uznanou dobou rodičovství.

Kdo má povinnost se doktorských setkání ústavu zúčastnit?

Účast všech studujících doktorandů ústavu je na doktorských setkáních povinná, kromě těch, kteří jsou aktuálně v uznané době rodičovství.

Setkání přes Teams?

Probíhá v týmu DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118. Všichni školitelé a doktorandi jsou přidáni do týmu pod svou čvut identitou. Návod na přihlášení do Teams najdete níže. V případě, že se někdo bude chtít do týmu připojit přes jiný microsoft účet (email), zašlete tento email na jana.kubcova@fa.cvut.cz.

Přihlášení do Teams probíhá přes username čvut a heslo čvut (jako do KOSu, V3S,....)
email login do Teams: username@cvut.cz
heslo do Teams: heslocvut

Co dělat, když mi nefunguje heslo ČVUT:
Heslo ČVUT je třeba si jedenkrát ročně obnovit, pokud jste tak neučinili a pamatujete si své heslo, můžete ho obnovit zde: https://usermap.cvut.cz/resetPassword
Pokud jste zapomněli své heslo nebo login čvut, lze je telefonicky získat:
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/12536-vydavani-hesel-na-dalku-telefonicky-spusteno

Teams a jejich podpora na ČVUT (on-line verze/ke stažení/návody) zde:
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.