Závěrečné práce

Nárožní dům

Spiridonov Maksim

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešený objekt je polyfunkční budova, v níž se nachází muzeum a bytové jednotky. Muzeum je v 1 NP, vyšší NP slouží pro bydlení, a podzemní podlaží jsou hromadné garáže. Objekt se nachází v centru Plzně, na křižovatce Denisového nábřeží a ulice Americké. Vstup do muzea je oddělený a nachází z jižní strany, a vstup pro obyvatele je ze strany východní. Součástí objektu je taky volně přístupný vnitroblok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.