Zprávy

Veřejnost + experti + architekti / 45—92

Bude tomu už přes osmdesát let, kdy se architekti začali ptát, jakým způsobem lze při navrhování hromadné výstavby zohlednit hlas veřejnosti. Nakolik ovšem architekti a plánovači byli ochotní vyslyšet požadavky a přání budoucích uživatelů architektury? A jakou roli v dialogu mezi tvůrci a spotřebiteli architektury sehráli sociologové? O komplikovaných relacích mezi architekty, experty a laiky za reálného socialismu a po sametové revoluci v Československu pohovoří historici nejnovější architektury.

Na přednáškový cyklus Vás srdečně zve Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Fakulta architektury ČVUT v Praze. Prosíme o dodržování platných protiepidemických nařízení. Účast na přednáškách možná pouze v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR. Cyklus finančně podpořila Akademie věd ČR, v.v.i. v rámci programu Strategie AV21 – Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.