Závěrečné práce

Bytový dům na rohu, Nusle

Malinaričová Ľubica

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Úlohou zadania bolo navrhnúť stavbu, ktorá by doplnila prázdne miesto v bytovom bloku v mestskej bytovej zástavbe v Nusliach, tak, aby rešpektovala a funkčne a esteticky pozitívne prispela k existujúcej zástavbe. Výsledkom je bytový dom s kaviarňou v parteri s výrazne členenou fasádou. Dom svojou funkciu materiálovým a farebným prevedením zapadá do okolitej zástavby a zároveň z nej vyčnieva - doslova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.