Zprávy

Přednáškový cyklus Design Experiences podruhé

Přednáškový cyklus Design Experiences pořádaný Ústavem designu představí v průběhu října tři zahraniční osobnosti a zprostředkuje jejich zkušenosti z výzkumu i praxe. Svoji práci a přístup k designovému procesu přiblíží berlínské studio Chmara.Rosinke, britský pedagog a výzkumník Royal College of Art v Londýně Dr. Robert Phillips a docent a vedoucí výzkumu na Ženevské škole umění a designu Anthony Masure.

Přednášková série Design Experiences se zaměřuje na zprostředkování zkušeností z mezioborových oblastí designérské teorie i praxe. Cílem přednášek významných českých i zahraničních odborníků je nejen rozšířit povědomí o aktuálních tématech designu, ale také vytvořit širší síť studentů, výzkumníků a odborníků a vybudovat prostor pro možnou spolupráci. Po sérii tří přednášek v květnu tohoto roku se opět vrací na FA.

Program přednášek cyklu Design Experiences

  • 20. 10. 2021 17.00 Dr. Robert Phillips – 'Ecological Citizenship' Designing toward as a catalyst for social change
  • 22. 10. 2021 18.00 Anthony Masure – Design & Machine learning: automation takes command?
  • 27. 10. 2021, 18.30 Chmara.Rosinka – Why do kitchens need wheels?

Informace o přednášejících:

Dr. Robert Phillips

Dr. Rob Phillips je vedoucím pedagogem na Royal College of Art v Londýně, programu Design Products + Futures. Jeho výzkum se zabývá tématem „Engage Designu“ a tím, jak snižovat lidský dopad. Součástí jeho práce je snaha získat přehled o tom, co lidé skutečně dělají, a hledat cesty, jak můžeme být „FutureKind“ a „PlanetKind“. Výsledkem jeho disertační práce byly mimo jiné výukové metody, které nyní využívají v MIT Media Lab, na Stanfordu, Cornellu, a dalších. Dr. Phillips je specialistou na vytváření uživatelsky orientovaných řešení a zapojování veřejnosti do designového procesu a spolurozhodování. Dr. Phillips publikuje ve vědeckých žurnálech jako jsou Computer-Human Interaction (CHI), Design Issues Journal (MIT Press), The Design Journal (Routledge), či Business & Society (Intellect Press).

Anthony Masure

Anthony Masure je docent a vedoucí výzkumu na Ženevské škole umění a designu (HEAD-Genève, HES-SO). Jeho výzkum se zaměřuje na sociální, politické a estetické důsledky digitální technologie. Je spoluzakladatelem výzkumných časopisů Back Office a Réel-Virtuel. Je také autorem eseje Design et humanités numériques („Design and Digital Humanities,“ B42 Editions, 2017).

Chmara.Rosinke

Chmara.Rosinke je mezinárodní kreativní studio, které navrhuje, režíruje a realizuje objekty, interiéry a pop-upy od konceptu až po tvorbu. Snaží se skloubit řemeslo s koncepčním a ekologickým přístupem a realizují projekty na zakázku i z vlastní iniciativy. Mnoho z jejich děl je inspirováno funkčními a sociokulturními aspekty, které jsou po důkladné analýze a výzkumu převáděny do objektů. Ve svých návrzích Chmara.Rosinke věnuje velkou pozornost detailům a emocím, které objekty a prostory v lidech vzbuzují. Především vnímají estetiku jako důležitý faktor udržitelnosti.

Další podrobnosti o přednáškovém cyklu Design Experiences.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel