Zprávy

Děkan ocení nejlepší studenty. Cena akademické obce letos udělena nebude

Vyhlášení nejlepších studentských projektů a prací proběhne 24. listopadu během oslav 45 let obnovení Fakulty architektury ČVUT v Praze. Cena akademické obce FA ČVUT za mimořádný počin letos udělena nebude, protože na ni byl kvalifikován pouze jeden počin.

Soutěž o Cenu děkana a Cenu akademické obce FA za mimořádný počin se letos koná poprvé. Vyhlásil ji děkan Ladislav Lábus zpětně za akademický rok 2020/2021. Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce z výuky na fakultě a mimořádné počiny studentů fakulty.

Cena za mimořádný počin

Na cenu byli akademickou obcí nominováni celkem čtyři studenti, jejichž práce přispívá dobrému jménu naší fakulty:

  • Filip Chládek – za práci v rámci společnosti Člověk v tísni, zejména za projekt „Doučování“ v průběhu pandemie.
  • Vojtěch Rudorfer – za práci v rámci spolku Re-vize Olomouce, která se věnuje osvětě v oblasti architektury a veřejného prostoru v krajském městě Olomouc.
  • Karolina Suchá – za práci ve sdružení Festina Lente, které pořádá putovní tábory pro lidi na vozíku s různým stupněm postižení.
  • Jakub Marek – za 200metrovou nástěnnou malbu v Libni, která má ve veřejném prostoru připomínat odvážný čin parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše.

Na základě prezentací komise ve složení doc. Michaela Brožová, Ing. Jana Tóthová, prof. Petr Vorlík, prof. Zdeněk Zavřel a doc. Jan Jakub Tesař odhlasovala, aby do veřejného hlasování akademické obce postoupili Karolína Suchá a Jakub Marek. Jakub Marek se následně nominace zřekl a tak byl de facto kvalifikován pouze jeden počin.

V souladu se statutem Ceny děkana byla nominace přesunuta na příští rok, jelikož k hlasování byla kvalifikována pouze jedna práce k veřejnému hlasování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.