Výstava ateliérových prací

Praha - velké centrum - Holešovice

Marta Alexajová

Anotace

Územie Bubny je územie s veľkým potenciálom pre vznik novej časti mesta. V súčasnosti je to jazva v tkanive mesta, ktorú vytvorilo nákladové nádražie Bubny. Navrhované riešenie sa snaží opätovne prepojiť územie Holešovíc a Letnej a vytvoriť na tomto mieste novú osobitú štvrť mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák