Zprávy

Testování neočkovaných zaměstnanců jednou týdně

Zaměstnanci ČVUT, kteří nejsou očkováni, nebo neprodělali onemocnění covid-19, musejí v souladu s mimořádným opatřením vlády a aktuálním dodatkem rektora č. 15 jednou týdně podstoupit rychlý antigenní test. Pro umožnění vstupu na pracoviště ČVUT musí být údaje aktualizovány do 29. 11. 2021.

Nový dodatek č. 15 k Příkazu rektora 21/2020 ze dne 25. 11. 2021 aktualizuje po proběhlé diskusi o nejasnostech nedávno zveřejněný dodatek č. 14 účinný od 22. 11. 2021.

Shrnutí změn v obou dodatcích:

Zaměstnanci jsou povinni aktualizovat v aplikaci, či nahlášením pověřené osobě (v případě naší fakulty se jedná o tajemnici Ing. Janu Tóthovou) údaje o:

  • svém očkování
  • prodělání nemoci
  • provedeném testování min. 1x týdně

Zaměstnanci mohou využít testovací místa ČVUT v pondělí a čtvrtek v době 8.00–13.00 v místnosti č. 102 v přízemí budovy A (za recepcí) na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 a v úterý v době 8.00–13.00 na adrese nám. Sítná 3105, Kladno, či obdrží od součásti samotest v sekretariátu děkana (místnost 233) v pracovní dny mezi 9–15 h.

Pro umožnění vstupu na pracoviště ČVUT musí být údaje aktualizovány do 29.11.2021.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.