Závěrečné práce

KOUŘIM

Schmiedová Klára

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí a dostavbou kulturního a společenského domu v Kouřimi. Úkolem je rozplést nánosy času, které dům oslabují a vyřešit následnou dostavbu v historickém kontextu města Kouřimi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.