Výstava ateliérových prací

Pražské záhradkárske osady

Ing. arch. Matúš Berák

Anotace

Záhradkárske osady boli po dobu 20. storočia nezastupiteľnou súčasťou života mnohých obyvateľov Prahy rovnako ako boli nezastúpiteľnou súčasťou organizmu mesta, hoc okrajovou. V minulosti okrajové lokality sa dnes stávajú súčasťou širšieho centra mesta a neraz ustupujú v záujme zhodnotenia lokality, pretože sú vzhľadom na svoju (často nezámernú) dočasnosť rovnako ako dočasnosť minulej situácie do ktorej vstúpili veľmi pominuteľnou entitou, ktorá je ľahko odstrániteľná. Aký je dnešný stav záhradkárskych osád Prahy? Akú zastávajú úlohu v meste? Aká je ich budúca perspektíva? Majú byť záhradkárske osady plánovanou súčasťou mesta, ktorá vie byť trvalého charakteru? Otázky budúcnosti záhradkárskych osád Prahy budú kladené a zodpovedané v diplomovej práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová