Zprávy

Školu zajímá, jak jsou studentky a studenti spokojeni se studiem

Až do 22. února 2022 mohou studentky a studenti vyplnit anketu, a poskytnout tak zpětnou vazbu fakultě a vyučujícím o jejich spokojenosti s kvalitou výuky a fungováním fakulty v zimním semestru 2021/2022.

Vyplnění jednoho anketního lístku zabere méně než minutu. Anketa je plně responsivní a navržená i pro vyplňování i čtení z mobilních telefonů. Pokud se student potřebuje v komentářích rozepsat, tak její vyplnění trvá samozřejmě o trochu déle.

Odpovědi slouží primárně vyučujícím, vedením ústavů a vedení fakulty k získání zpětné vazby o kvalitě výuky, a jako podklad ke zlepšování výuky. Využijí je i mladší studenti, aby např. na základě informace od svých spolužáků zjistili specifika jednotlivých předmětů a vyučujících.

Anketu vyvíjí a provozuje Výpočetní a informační centrum (VIC ČVUT), používají ji všechny fakulty ČVUT k získání zpětné vazby z proběhlého semestru. Pro každou fakultu a každý skončený semestr vyplňují studenti dvě ankety:

1. Předmětovou, v níž student vyplňuje anketní lístek za každý zapsaný předmět. Může buď jen vyznačit svou spokojenost na škále, ale také ještě přidat komentář ke každé odpovědi. Odpovídá na následující otázky:

  • Celkový dojem. Ohodnoťte celkový dojem z předmětu (obsah + vyučující). Můžete přidat hodnocení předmětu a/nebo vyučujících
  • Obsah předmětu. Ohodnoťte obsah předmětu (témata, přínos, studijní podpora). Lze přidat textový komentář. Zaměřit se můžete na témata, přínos, studijní podpora, obtížnost, načasování, kontext,
  • Vyučující. Přidejte textový komentář k svému hodnocení vyučujícího @teacherName (způsob výkladu, jednání se studenty, rovný přístup, apod.
  • Zakončení předmětu. Můžete okomentovat zakončení předmětu, např. náročnost, férovost, soulad s požadavky apod.

2. Nepředmětovou (celofakultní), v níž student hodnotí chod fakulty. Zde jej čeká 5 otázek. Své odpovědi může vyznačit na škále 1–5 a zároveň k nim doplnit svůj komentář.

Fakultu zajímá:

  • Jak jste spokojen/a s vaší fakultou?
  • Co pomohlo? Kdo/co mi při studiju a pobytu na fakultě nejvíce pomohlo?
  • Co vadilo? Kdo/co mi při studiju a pobytu na fakultě nejvíce vadilo?
  • Další sdělení? Nějaká další sdělení k dění na fakultě?
  • Pracujete při studiu? Uveďte průměrně na jaký úvazek nebo jak často a zda a jak se práce, kterou děláte doplňuje se studiem.

Výsledky ankety jsou veřejně dostupné vyučujícím a studentům fakulty po příhlášení a jsou k dispozici přibližně do tří týdnů od uzavření hlasování.

Máte-li jakékoli otázky k fungování ankety, obraťte se na jejího programátora Michala Valentu valenta@fit.cvut.cz z VIC ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.