Diplomové práce

REGENERACE PRŮTAHU LITOMYŠLE

Lašek David

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je regenerace silničního průtahu v Litomyšli, který v 80. letech necitlivě protnul urbánní strukturu města a stal se výraznou prostorovou bariérou. Díky plánované výstavbě dálničního obchvatu dojde ke snížení dopravní intenzity průtahu a bude možné jej integrovat do městské struktury. Práce se zabývá prověřením možností začlenění průtahu do organismu města a rozvojem oblastí k němu přiléhajících.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.