Zprávy

Vltavská filharmonie podle budoucích architektů. V soutěži Central group bodovali naši studenti

Tři nejlepší návrhy ve studentské soutěži, kterou každoročně pořádá developerská společnost Central Group, patří studentům naší fakulty. Tématem pro 14. ročník byla nová budova Vltavské filharmonie. Studentská soutěž probíhala paralelně s mezinárodní soutěží, ve které zvítězilo dánské studio Bjarke Ingels Group (BIG). Zatímco v oficiální soutěži přišli BIG s odvážným a nekonvenčním řešením, porota té studentské ocenila umírněný návrh a tradicionalistické řešení, které citlivě pracuje s celou lokalitou. Vítěz Matěj Štěpánek získal stáž v architektonickém ateliéru Josefa Pleskota.
1. místo – Matěj Štěpánek | © Matěj Štěpánek

Vítěz Matěj Štěpánek představil tvarově minimalistický koncept rozdělený do čtyř samostatných objektů s ústřední piazzettou. Porota, ve které zasedli mimo jiné historik architektury Zdeněk Lukeš a architekt David Vávra, ocenila promyšlené a kultivované řešení navazující na industriální tradici holešovické čtvrti. „Mým hlavním cílem nebylo navrhovat pompézní architekturu, ale vymyslet koncept, který by kulturně oživil tuto část města a lákal sem návštěvníky po celý rok. Dění se tedy neodehrává pouze v hlavní budově filharmonie, ale je rozptýleno i do okolních objektů a venkovních prostorů mezi nimi,“ říká Štěpánek o svém návrhu.

Porota ocenila, že se autoři zabývali širšími vztahy – vzhledem k umístění v cenné lokalitě na břehu Vltavy, nedaleko historického centra a potenciální budoucí zástavby v oblasti brownfieldu s plánovaným rozvojem. Studenti překvapivě dobře zvládli i složité řešení provozu Vltavské filharmonie.

2. místo – Matouš Pluhař, Martin Holman, Ondřej Pecháček, Jonáš Staníček | © Matouš Pluhař, Martin Holman, Ondřej Pecháček, Jonáš Staníček

„Od začátku nám bylo jasné, že budova filharmonie musí být dominanta, proto jsme stoupali do výšky. Další důležité aspekty pro nás byly živý parter a okolí, propojení s řekou a otevřenost budovy filharmonie, její propojení s každodenním životem. Inspirovalo nás rozmanité pražské panorama,“ popisuje projekt, který se umístil na druhém místě Matouš Pluhař. Pracoval na něm v autorském týmu s Martinem Holmanem, Ondřejem Pecháčkem a Jonášem Staníčkem. Porota v jejich návrhu uvítala podrobné a komplexní řešení včetně širších vztahů a pohledů ze vzdálených horizontů a koncept zástavby území Holešovice – Bubny.

3. místo – Max Fleischmann, Ondřej Fiedler | © Max Fleischmann, Ondřej Fiedler

Třetí příčku obsadili Max Fleischmann a Ondřej Fiedler. V hodnocení porotci vyzdvihli profesionální zpracování silného architektonického konceptu a odvahu v přístupu k danému tématu. „Návrh usiluje o tvorbu prostoru s vlastnostmi shromažďovat i jinak kulturně nezainteresovanou část společnosti a navádí k projekci kulturní činnosti do veřejného prostoru. Toho dosahuje zejména zastavěním téměř celého území a nabírá tak rozměru městského bloku,“ přibližují autoři hlavní myšlenku jejich konceptu.

Podrobné informace naleznete na stránkách soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.