Diplomové práce

Smíchov

Bc. Petr Kuneš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem  diplomové práce je studie možností transformace jižní části Smíchova, zejména Smíchovského nádraží a prostorů jím uvolněných. Jeho cílem je poskytnout optimistickou vizi  přeměny  významného Pražského brownfieldu na nové městské centrum. Hlavním tématem projektu je řešení dopravního terminálu a napojení Radlic ke Smíchovu s vytvořením významného veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.