Zprávy

Fakulta architektury ČVUT mezi hvězdami EU: YTAA 2018 zná vítěze

Filip Galko a Veronika Indrová jsou mezi 40 nejlepšími diplomanty v EU. Diplomové práce obou absolventů FA ČVUT uspěly v soutěži Young Talent Architecture Award 2018, pořádané nadací Miese van der Rohe v Barceloně.
Filip Galko - Lasvit Flagship Store Showroom Praha

Práce Lasvit Flagship Store Showroom Praha Ing. arch. Filipa Galka z Ateliéru Stempel – Beneš a Masarykův stadion na Strahově Ing. arch. Veroniky Indrové z Ateliéru Novotný (oba z Ústavu navrhování I) postoupily mezi 40 nejlepších prací z 334 nominovaných diplomních projektů 451 autorů ze 118 škol z 32 zemí. Do letošního ročníku byly nominovány diplomové projekty dokončené mezi 1. srpnem 2016 a 31. prosincem 2017 ze škol v zemích účastnících se programu Creative Europe.

Porota pracovala ve složení Martina Bauer (Barkow Leibinger, Berlín); Ana Betancour (profesorka a rektorka v UMA School of Architecture, Umeå); Matilde Cassani (architektka, Miláno); Salomon Frausto (ředitel Studies at the Berlage, Delft, předseda); Rainer Mahlamäki (Lahdelma & Mahlamäki Architects, Helsinky). Členy poroty FA ČVUT byli doc. Michaela Brožová, prof. Ladislav Lábus, prof. Irena Šestáková, prof. Zdeněk Zavřel. 

Lasvit Flagship Store Showroom Praha

Diplomová práce Filipa Galka představuje vizi hlavní výstavní prodejny této značky. Student práci konzultoval s firmou Lasvit a jejím uměleckým ředitelem Maximem Velčovským. Lasvit svou činností navazuje na slavnou tradici českého sklářství a reprezentuje dobré jméno ČR v zahraničí.

Objekt slouží především k prezentaci značky Lasvit, k prezentaci a prodeji jejího sortimentu, pro prezentaci kolekcí a instalací vyráběných na zakázku. Tato primární účelová funkce výstavní prodejny je doplněna o prostor na vyprávění příběhu českého sklářství, café-barem, kancelářemi pro obsluhující personál. Celý objekt je koncipovaný tak, aby přímo vybízel ke konání nejrůznějších akcí, přednášek, prezentací, módních a designových přehlídek.

Práce Filipa Galka představuje koncept projektu jako kontrast dvou světů. Čistě účelové a pragmatické servisní části objektu s druhým hlavním reprezentativním prostorem. Tento velkorysý prostor slouží k vystupování „hlavních herců celé show“, kterými jsou samotná závěsná světla Lasvit.  Pomocí osvětlovací a projekční techniky může být v tomto „výrobním prostoru“ vytvořen reálný pocit budoucího interiéru zákazníka. Obývací prostor je simulován promítacími plátny. Iluzivní obytný prostor pomáhá prostorové představivosti klienta a usnadňuje výběr správného svítidla. Visí na pohyblivých trakčních zařízeních, podobným způsobem jako divadelní kulisy tak, aby bylo možné v iluzivním prostoru lehce a rychle vyzkoušet několik různých svítidel.

Navržené prostorové řešení je možné transformovat pro různorodé druhy akcí tak, aby poskytovalo maximální svobodu autorům nejrůznějších „divadelních her“, kulturních akcí, vernisáží, módních přehlídek, koncertů nebo přednášek. Servisní část objektu je oproti tomu velmi pragmaticky rozdělena do 6 nebo 7 nadzemních podlaží. Její základna poskytuje prostor pro menší a méně důležité funkce, jako je café-bar, sklady, výstava drobného sortimentu, kancelářské prostory pro zaměstnance apod.

V podobném kontrastu je i vnější vzhled objektu s vnitřním světem. Jde o striktně ortogonální rastr složený z prefabrikovaných betonových částí, který záměrně neposkytuje žádnou zřetelnou informaci o nestabilním světě uvnitř budovy.

Soutěžní projekt Filipa Galka

Masarykův stadion na Strahově

Diplomová práce Veroniky Indrové se zabývala ideovým řešením jednoho z největších a nevyužitých tzv. brownfieldů na území hlavního města Prahy.

Autorka se snaží najít řešení, jak strahovské pláni znovu vdechnout život. Izolovanost pláně daná topografií i historickým urbanistickým vývojem je jejím velkým problémem. Může se však stát i její výhodou a proměnit se v klidnou čtvrť s nádherným výhledem, která se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Prahy. Strahovská pláň byla posledních sto let zasvěcena hromadně organizovanému sportu: sokolské slety i spartakiády se řídily přesnými pravidly a přísným řádem, zástupy cvičenců se promítaly do plochy stadionu.

Dnes je sport převážně individuální činností a místo jeho konání je proto třeba propojit s místem bydlení. Strahovský stadion je vzhledem ke svému dlouhodobě nevyužívanému chátrajícímu stavu vážným problémem širšího území: je neprostupnou překážkou. Jeho obnova je katalyzátorem proměny celého území.
Autorka stadion nebourá, ale snaží se opravit jeho chátrající tribuny a najít jim nové reálné využití. Navrhuje bydlení v tribunách stadionu. Výjimečnost lokality s dalekými výhledy se promítá do prodejní ceny bytů, a tím umožňuje zachránit, transformovat a oživit chátrající památku. Navrhuje nový druh bydlení, ve kterém se jeho noví obyvatelé potkávají se studenty ze sousedních studentských kolejí, a společně vytvářejí nové strahovské město: Plocha stadionu – ohraničený volný prostor. Park jako odkaz původní funkce stadionu. Zástupy cvičenců se promítají do plochy parku. Jejich řád je narušen trasami prostupnosti, které však nemají pevnou hranici. V parku se potkává minulost stadionu s jeho přítomností, a tedy minulost společnosti s její přítomností.

Základním principem návrhu bylo respektovat stávající vzhled Masarykova stadionu co nejvíce. Proto jsou všechny nově navržené hmoty obsaženy ve stávající hmotě tribun a žádná tuto hmotovou hranici nepřekračuje. Nová okna orientovaná do parku uvnitř stadionu je možné realizovat po odstranění původních panelů stadiónu, uložených na konstrukčních rámech, které dnes tvoří pochozí plochu tribuny. Zbývající panely slouží jako slunolamy. Původní hmotu tribuny, která byla v posledních letech odstraněna kvůli fotbalovým hřištím, návrh Veroniky Indrové plně obnovuje.

Soutěžní projekt Veroniky Indrové

Young Talent Architecture Award

Výsledky užšího výběru byly vyhlášeny 24. května 2018 v 16.30 hod. v Palazzo Mora na otevření výstavy YTAA 2018 při příležitosti zahájení 16. mezinárodního Bienále architektury v Benátkách 2018. Oba české diplomní projekty budou na benátském bienále k vidění až do 25. listopadu 2018.

Bienální přehlídku nejlepších diplomních prací architektonických škol YTAA organizuje nadace Miese van der Rohe v Barceloně s podporou Creative Europe jako rozšíření bienální Evropské ceny za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award, která je nejvýznamnější evropskou soutěží v oboru architektura. Nadace je zakládajícím členem Evropského kulturního centra v Benátkách a přehlídku YTAA organizuje ve spolupráci s Evropskou asociací architektonických škol (EAAE), Evropskou radou architektů (ACE-CAE) a platformou World Architects.

YTAA si klade za cíl podpořit talent čerstvě absolvovaných architektů, urbanistů a krajinných architektů, kteří se budou podílet na budoucí transformaci našeho životního prostředí. YTAA se zrodila ze zájmu o péči, rozvoj a podpory nejtalentovanějších studentů ještě předtím, než vstoupí do profesionálního života.

Vítězové letošního ročníku

Hendrik Brinkmann, College of Architecture, Media and Design Berlin, University of the Arts
Julio Gotor Valcárcel, Madrid School of Architecture, Polytechnic University of Madrid
Matthew Gregorowski, The Cass Faculty of Art Architecture & Design, London Metropolitan University
Loed Stolte, Faculty of Architecture and the Built Evironment, Delft University of Technology

Pravidla soutěže

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.